P.P.U.H. "HILEX GROUP" 1 Krzysztof Kempny

ul. Małachowskiego 20a

44-251 Rybnik

tel. 32/42-55-797

fax 32/42-18-518

gsm 608-028-140

gsm 602-110-214

 

Rachunek bankowy Idea Bank o/Rybnik

37-1950-0001-2006-0244-9074-0002